DSpace Giresun

DSpace@Giresun,Giresun Universitesi'nin acik erisim sistemidir.Sistem Giresun Universitesi'nin akademik ciktilarini uluslararasi standartlarda dijital ortamda depolamak ve acik erisime sunmak uzere Haziran 2014 yilinda kurulmustur.DSpace@Giresun, Giresun Universitesi bunyesinde uretilen makale,tez,kitap,kitap bolumu,sunum,rapor gibi akademik ciktilarini icerir.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

View more